Sogetsu Ikebana

Sogetsu skolen går ind for den ide, at Ikebana kan skabes alle steder, til enhver tid af alle og enhver og af alle materialer. Vi mener, at Ikebana skal stile efter aktuelle indtryk og altid være fornyende og smukt. Sogetsu Ikebana er altid levende. Vi har nogle regler, men ingen arbitrære dogmer, og disse regler er altid fleksible.

 
Ikebana_Sogetsu_Birgitte_Hinnerskov5.jpg
 

De mange skønne blomster og planter, som er vort grundmateriale, er naturens værk, men vi bruger dem til at skabe en menneskeskabt skønhed, som ikke findes i naturen.

 
Sogetsu_Ikebana_logo.gif

Sogetsu skolen stiler hele tiden efter at være levende, at bruge planter og blomster til at udtrykke og levendegøre nutidens oplevelser.

 
Sofu_Teshigahara_Sogetsu_Ikebana.jpg

Sofu Teshigahara (1900 - 1979). ‘Iemoto’ og grundlægger af Sogetsu skolen i 1926.

I dag ledes skolen af hans barnebarn Akane Teshigahara (3. generation)

 

Sogetsu Ikebana features the idea that Ikebana may be arranged anytime, anywhere, by any-one, and with any material. We believe that Ikebana should aim for a contemporary effect and should always be refreshing and beautiful. There are some rules, but no arbitrary dogmas, and those rules are always flexible.

The many beautiful flowers and plants which are our raw materials are all the products of mother nature but we use them in the creation of a man made beauty which is not found in nature. Sogetsu Ikebana is always alive.

The Sogetsu School aims to be alive, using plants and flowers to express vividly experiences of the present age.

Sofu Teshigahara (1900 - 1979). Iemoto and founder of Sogetsu school of Ikebana in 1926. Today Akane Teshigahara is the headmaster (Iemoto) of the school.